Макбет
б., акв., кар. (1955 г.)


 < Г А Л Е Р Е Я